Przejdź do treści strony

Ewelina Pernet-Szóstak | Kancelaria Adwokacka

Hurtownia Opon Moto-Gum Sp. z o.o.

OGŁOSZENIA SYNDYKA O PRZETARGACH OFERTOWYCH

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI UPADŁEJ

PRZETARG “B” (ul. Przemysłowa 8, Łękno)

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 755, z arkusza mapy numer 9, obręb Swarzędz, o łącznym obszarze 659 m2, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00002514/1;
2. nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 756/2, z arkusza mapy numer 9, obręb Swarzędz, o łącznym obszarze 333 m2, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00242645/2
za cenę nie niższą niż 165.000,00 PLN netto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Termin składania ofert: 17 czerwca 2016 roku.

Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon MOTO-GUM Sp. z o.o.w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zakup nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej 8 w Łęknie, w skład której wchodzą:

1. nieruchomość gruntowa z posadowioną halą namiotową (tymczasową), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 187/84, z arkusza mapy numer 1, obręb Łękno, o łącznym obszarze 2 890 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00037909/2;

2. nieruchomość gruntowa z posadowioną halą namiotową (tymczasową), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 187/85, z arkusza mapy numer 1, obręb Łękno, o łącznym obszarze 2 851 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00037910/2;

3. nieruchomość gruntowa z posadowioną halą namiotową (tymczasową), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 187/86, z arkusza mapy numer 1, obręb Łękno, o łącznym obszarze 3 007 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00037911/9;

4. nieruchomość gruntowa z posadowioną halą namiotową (tymczasową), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 187/88, z arkusza mapy numer 1, obręb Łękno, o łącznym obszarze 4 137 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00037913/3;

5. nieruchomość gruntowa z posadowioną halą namiotową (tymczasową), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 187/89, z arkusza mapy numer 1, obręb Łękno, o łącznym obszarze 3 836 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00037914/0

za cenę nie niższą niż 1.050.000,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 netto). Termin składania ofert: 15 września 2017 roku.

Szczegóły: Regulamin przetarguZałącznik do Regulaminu (ogłoszenie o przetargu B) Operat szacunkowy dla nieruchomości

————————————————————————————————————————————————————————————————–

INFORMACJA O PRZETARGU “D”

Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon “MOTO-GUM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie informuje, że przetarg ofertowy “D” (na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłej położonej w Swarzędzu przy ulicy Kórnickiej 14), w którym termin składania ofert upłynął 10 marca 2017 roku został rozstrzygnięty.

————————————————————————————————————————————————————————————————– INFORMACJA O PRZETARGU “B”

Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon “MOTO-GUM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie informuje, że przetarg ofertowy “B” (na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłej położonych w Łęknie przy ulicy Przemysłowej), w którym termin składania ofert upłynął 30 listopada 2016 roku nie został rozstrzygnięty.

————————————————————————————————————————————————————————————————– INFORMACJA O PRZETARGU “D”

Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon “MOTO-GUM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie informuje, że przetarg ofertowy “D” (na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłej położonej w Swarzędzu przy ulicy Kórnickiej 14), w którym termin składania ofert upłynął 10 listopada 2016 roku nie został rozstrzygnięty.

————————————————————————————————————————————————————————————————– INFORMACJA O PRZETARGACH “A” i “B”

Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon “MOTO-GUM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie informuje, że przetarg ofertowy “A” (na sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej położonej w miejscowości Łękno przy ulicy Rolnej), w którym termin składania ofert upłynął 31 sierpnia 2016 roku został rozstrzygnięty. Jednocześnie syndyk informuje, że przetarg “B” (na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wraz z halami namiotowymi zlokalizowanych w miejscowości Łękno przy ulicy Przemysłowej 8),  których termin składania ofert upłynął również w dniu 31 sierpnia 2016 roku, nie został rozstrzygnięty.

————————————————————————————————————————————————————————————————– INFORMACJA O PRZETARGACH “A” i “B”

Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon “MOTO-GUM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie informuje, że przetargi ofertowe “A” (na sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej położonej w miejscowości Łękno przy ulicy Rolnej 4) oraz “B” (na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wraz z halami namiotowymi zlokalizowanych w miejscowości Łękno przy ulicy Przemysłowej 8),  których termin składania ofert upłynął w dniu 18 lipca 2016 roku, nie zostały rozstrzygnięte.

————————————————————————————————————————————————————————————————– INFORMACJA O OTWARCIU OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU “D” Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon “MOTO-GUM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie informuje, że otwarcie ofert złożonych do dnia 8 lipca 2016 roku w przetargu ofertowym “D” na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłej położonej w Swarzędzu przy ulicy Kórnickiej 14, nastąpiło w dniu 11 lipca 2016 roku o godzinie 10.50 w biurze syndyka na ulicy Dąbrowskiego 57/4 w Poznaniu. Przetarg nie został rozstrzygnięty.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU “D” Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon “MOTO-GUM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie informuje, że otwarcie ofert złożonych do dnia 17 czerwca 2016 roku w przetargu ofertowym “D” na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłej położonej w Swarzędzu przy ulicy Kórnickiej 14, nastąpiło w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 14.30 w biurze syndyka na ulicy Dąbrowskiego 57/4 w Poznaniu. Przetarg nie został rozstrzygnięty.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU “C” W RAMACH I TURY OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon “MOTO-GUM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie informuje, że w wyniku otwarcia ofert w dniu 1 października 2015 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu oznaczonego literą “C”. ————————————————————————————————————————————————————————————————– INFORMACJA O OTWARCIU OFERT ZŁOŻONYCH W I TURZE PRZETARGÓW Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon “MOTO-GUM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łęknie informuje, że otwarcie ofert złożonych w przetargach ofertowych do dnia 28 września 2015 roku nastąpi w dniu 1 października 2015 roku o godzinie 12.00 w siedzibie syndyka na ulicy Dąbrowskiego 57/4 w Poznaniu.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

W dniu 27 listopada 2014  roku Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych ogłosił upadłość likwidacyjną Hurtowni Opon “MOTO-GUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Łęknie (KRS:0000382961).

Termin zgłaszania wierzytelności – 3 miesiące od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości ukazało się w dniu 12 grudnia 2014 roku (nr 241/2014, poz. 16592), a w dzienniku o zasięgu lokalnym (w “Gazecie Wyborczej”) w dniu 16 grudnia 2014 roku.

Aktualny stan postępowania: do syndyka napływają zgłoszenia wierzytelności po zweryfikowaniu ich przez Sąd w trybie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 233); syndyk jest na etapie sporządzania listy wierzytelności.

Do pobrania dla wierzycieli:

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości / Beschluss (de) /Decisione (it)

Design i Realizacja - jkosinski.pl