Przejdź do treści strony

Ewelina Pernet-Szóstak | Kancelaria Adwokacka

The Trustee

Adwokat Ewelina Pernet-Szóstak posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz wykonuje czynności jako:
syndyk, nadzorca sądowy i tymczasowy nadzorca sądowy
Nr licencji 579
Informacje o stanie spraw są dostępne w poszczególnych podstronach.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE SYNDYKA O KONKURSIE OFERT

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ UPADŁEJ

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: BUK, UL.DOBIEŻYŃSKA 1

konkurs ofert dotyczący Bukowianka SA w upadłości

Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o  sprzedaży gruntów stanowiących własność upadłego do pobrania;

Regulamin KONKURSU Bukowianka – regulamin sprzedaży 20-05-2020

wzory oświadczenia oferenta – H1 Załącznik H1

H2 Załącznik H2

a)        operat szacunkowy I operatI

b)       operat szacunkowy II operatII

c)        aneks do operatu Aneks_do opinii

d)      zgoda Sędziego Komisarza z dnia 22.04.2020 zgoda str 1 zgoda str 2

e)     decyzja o podziale nieruchomości dec podział zał podział

f)     decyzja o lokalizacji celu publicznego dec cel publ dec cel zał

dokumenty dotyczące konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości

Cena wywoławcza:

Termin składania ofert: 20 LIPCA 2020 roku.

Design i Realizacja - jkosinski.pl