Przejdź do treści strony

Ewelina Pernet-Szóstak | Kancelaria Adwokacka

Ogłoszenia / Przetargi

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki – konkurs ofert dotyczący nieruchomości Bukowianka SA w upadłości

ogłoszenie 1

ogłoszenie 2

Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o  sprzedaży gruntów stanowiących własność upadłego do pobrania;

Regulamin Bukowianka – regulamin sprzedaży 20-05-2020

wzory oświadczenia oferenta – H1 Załącznik H1

H2 Załącznik H2

a)        operat szacunkowy I operatI

b)       operat szacunkowy II operatII

c)        aneks do operatu Aneks_do opinii

d)      zgoda Sędziego Komisarza z dnia 22.04.2020 zgoda str 1 zgoda str 2

e)     decyzja o podziale nieruchomości dec podział zał podział

f)     decyzja o lokalizacji celu publicznego dec cel publ dec cel zał

prosimy o kontakt na adres e-mail: kancelaria@pernet.com.pl

Design i Realizacja - jkosinski.pl