Przejdź do treści strony

Ewelina Pernet-Szóstak | Kancelaria Adwokacka

Propaganda-PL sp.z o.o.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI UPADŁEJ

Syndyk masy upadłości Propaganda – Pl Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży wierzytelności za cenę nie niższą niż 20 % łącznej wartości nominalnej należności głównych wobec następujących dłużników:

1. Brand Avenue Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, należność główna w kwocie 72 265,79 zł;

2. Rokket Music Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  należność główna w kwocie 17 189,25 zł;

3. Brand Avenue & CO Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, należność główna w kwocie 70 000,00 zł;

4. Brand Avenue Sp. z o.o.  SKA z siedzibą w Warszawie, należność główna w kwocie 56 994,57 zł;

5. OPENCORP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należność główna w kwocie 72 555,06 zł.

Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2016 r. (do godziny 12.00) na zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminie sprzedaży wierzytelności.
Wszelkie zapytania w sprawie należy kierować na adres: kancelaria@pernet.com.pl.

Regulamin sprzedaży wierzytelności / Załącznik do Regulaminu sprzedaży wierzytelności

————————————————————————————————————————————————————–

W dniu 18.04.2013 r. ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki.

Termin zgłaszania wierzytelności – 3 miesiące od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ogłoszenie w MSiG 07.05.2013 – nr 87/13.

Stan sprawy: odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości, syndyk sporządza listę wierzytelności.

Do pobrania dla wierzycieli:

  • Zgłoszenie wierzytelności – pdf
  • Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika – pdf
  • Postanowienie – pdf

Design i Realizacja - jkosinski.pl