Przejdź do treści strony

Ewelina Pernet-Szóstak | Kancelaria Adwokacka

Michał John-Quercus

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Syndyk informuje, iż Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem z dnia 10 marca 2015 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Michała John Quercus oraz umorzył w części niezaspokojone w toku postępowania zobowiązania upadłego z wyłączeniem należności alimentacyjnych, rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, a także wierzytelności ze stosunku pracy oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników.

Obwieszczenie o powyższej okoliczności zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 kwietnia 2015 roku (nr 63/2015, poz. 3936) oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym – “Gazecie Wyborczej” – w dniu 24 marca 2015 roku.

Obwieszczenie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W dniu 07.12.2012 r. ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku.

Termin zgłaszania wierzytelności – 3 miesiące od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ogłoszenie w MSiG – 10.01.2013  r.  nr 7/2013.

Stan sprawy: złożono Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, trwają czynności likwidacyjne.

Do pobrania dla wierzycieli:

  • Zgłoszenie wierzytelności – pdf
  • Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika – pdf
  • Postanowienie – pdf
Design i Realizacja - jkosinski.pl