Przejdź do treści strony

Ewelina Pernet-Szóstak | Kancelaria Adwokacka

der Trustee

Adwokat Ewelina Pernet-Szóstak posiada licencję syndyka oraz wykonuje czynności jako:
syndyk, nadzorca sądowy i tymczasowy nadzorca sądowy
Nr licencji 579
Informacje o stanie spraw są dostępne w poszczególnych podstronach.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE SYNDYKA O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ UPADŁEGO

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: m. Antoniewo 40, 64 – 720 Lubasz

Syndyk masy upadłości Tomasza Borowiaka, zam. w m. Antoniewo 40, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zakup działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym pod adresem Antoniewo numer 40,  64 – 720 Lubasz, tj.:

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 48,49 m2 oraz szopą drewnianą o powierzchni 20 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 35/2, z arkusza Lubasz, obręb Antoniewo, o łącznym obszarze 3561 m2, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2T/00030644/9.

Cena wywoławcza: 50.600,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych sześćset złotych 00/100).

Termin składania ofert: 24 lutego 2017 roku.

Tu znajdziesz regulamin przetargu.

Design i Realizacja - jkosinski.pl